L’Institut de Bioingenieria de Catalunya (IBEC) és un Centre d’Excel·lència Severo Ochoa que duu a terme recerca interdisciplinària a les frontera de l’enginyeria i les ciències de la vida.

IBEC Director Josep Samitier

L’Institut, fundat per la Generalitat de Catalunya, la Universitat de Barcelona i la Universitat Politècnica de Catalunya, en l’actualitat compta amb 250 investigadors, provinents de 20 països diferents, que es distribueixen en 21 grups de recerca. La investigació que duen a terme combina camps com la nanomedicina, la biofísica, la biotecnologia, l’enginyeria de teixits i les tecnologies de la informació en la cerca d’aplicacions per a la salut.

El programa “Faster Future”

Faster Future (#IBECfasterfuture) és el nou programa de l’IBEC amb el qual, mitjançant iniciatives de finançament col·lectiu, busca accelerar i portar a la pràctica clínica determinats projectes que ja es troben en una fase avançada de recerca.

El diagnòstic precoç, les noves teràpies basades en medicina regenerativa, la millora de la qualitat de vida durant l’envelliment, i els avanços tecnològics per augmentar l’eficiència i fer sostenible l’assistència sanitària, són alguns exemples a on l’IBEC pot contribuir generant nous avenços tecnològics a partir d’investigació de avantguarda.

Faster Future 2017: Tecnologia ‘en un xip’

La tecnologia ‘en un xip’ implica la creació de dispositius 3D que, en imitar el teixit humà i els microambients únics que es troben en l’organisme, obren noves vies per a la recerca de malalties, actuant com a ‘models’ que presenten tots els processos patològics que tenen lloc en l’organisme. Es poden utilitzar per provar medicaments o altres tractaments.

També ofereixen avantatges pel que fa als estudis convencionals en animals, ja que llancen resultats relacionats amb els humans que els models animals no poden predir. D’aquesta forma, redueixen la necessitat d’utilitzar animals en el laboratori.

Què altres tipus de dispositius ‘en un xip’ s’estan desenvolupant en IBEC?

A més del “múscul en un xip” desenvolupat pel Dr. Javier Ramón que presentem en el nostre projecte Faster Future 2017,  a l’IBEC hi ha altres grups d’investigació que es focalitzen a buscar solucions ‘en un xip’ per a diferents problemes de salut. Els investigadors de l’IBEC estan explorant altres vies, com els dispositius integrals microfluídics d’òrgan en un xip (organ-on-a-chip) per estudiar la fisiologia d’òrgans específics i per a la detecció de drogues. També desenvolupen dispositius de laboratori en un xip (lab-on-a-chip) per a diagnòstic clínic i aplicacions de seguretat alimentària.

Alguns exemples d’aquesta tecnologia desenvolupada a l’IBEC són la creació de la primera “melsa en un xip” funcional, capaç de reproduir la funció de la melsa humana -filtrar els glòbuls vermells-, i el desenvolupament de models de l’epiteli de l’intestí prim, del teixit cardíac, del ronyó, tumor, unió neuromuscular i biofilms bacterians.

Aquest #GivingTuesday pots ajudar-nos a accelerar la recerca en la creació d’un “múscul en un xip” per combatre la Distròfia Muscular miotònica DM1.

 

Josep Samitier, Director of IBEC